Verenigingsactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

Zaterdag 21 maart 2020: Praatmiddag met als onderwerp voorjaarscontrole.

Jaarvergadering: 26 maart 2020.

De contactochtenden voor 2020 worden op de jaarvergadering van maart 2020 gepland.

Leden ontvangen per mail nadere informatie hierover.